AKTUÁLNE: V Levoči sa zosunul svah. Hrozí prepadnutie vozovky

06.04.2020 o 12:03 - Levoča - Veronika Salayová
  • Článok

Levoča dnes vyhlásila mimoriadnu situáciu v meste z dôvodu zosuvu svahu. Ten poškodil cestu, vodovodné potrubie a obyvatelia Levoče tak prišli o jeden zo svojich zdrojov pitnej vody.

AKTUÁLNE: V Levoči sa zosunul svah. Hrozí prepadnutie vozovky
Foto: Veronika Salayová

Dnes v čase o 9.00 hod. bola na území mesta vyhlásená mimoriadna situácia, a to z dôvodu, že na ceste III/3225 Levoča - Závada bol zistený zosuv svahu v dĺžke 50 m, informovalo vedenie mesta na svoje oficiálnej stránke.

Zosuv svahu poškodil časť cestného telesa cesty III. triedy III/3225. V tejto časti svahu bolo umiestnené aj vodovodné potrubie, ktoré bolo zosuvom tiež poškodené, čím mesto prišlo o jeden zo svojich zdrojov pitnej vody.

Danou situáciou je ohrozený aj prístup do obývaných  mestských častí Levočská Dolina, Závada, Fedorkin jarok a Levočské kúpele.

Uvedený stav ohrozuje život, zdravie a majetok ľudí, a ohrozuje zásobovanie vodou.

Ďalšou hrozbou je aj možný ďalší zosuv svahu a prepadnutie sa vozovky. Ohrozená je bezpečnosť aj plynulosť cestnej premávky.

Mesto uviedlo, že je potrebné prijať urýchlené opatrenia stavebného charakteru k stabilizácii svahu, stabilizácii cestného telesa a obnove funkčnosti vodovodného potrubia. 

Na mieste boli vykonané predbežné opatrenia, a to zabezpečenie miesta, zníženie rýchlosti v danom úseku na miestnej komunikácii, ako aj regulácia dopravy.

 

Najnovšie správy