Ani päť planét by ľudstvu nestačilo, ak by spotrebovávalo zdroje ako v Dubaji

01.05.2021 o 16:12 - Dominik Cenkner
  • Článok

Súčasné tempo, ktorým ľudstvo spotrebováva prírodné zdroje, výrazne prevyšuje schopnosť planéty obnovovať biomasu. Poukázala na to aj nová štúdia publikovaná v časopise Nature Sustainability.

Ani päť planét by ľudstvu nestačilo, ak by spotrebovávalo zdroje ako v Dubaji
Ilustračné foto, zdroj: destguides.com

Zjednodušene povedané, ľudstvo toho spotrebuje viac, než je schopná planéta sama vytvoriť. Žijeme preto na ekologický dlh.

Autori štúdie vo svojej práci zdôrazňujú, že je potrebné prejsť k udržateľnejšiemu spôsobu života, ktorý nebude spotrebovávať toľko obnoviteľných i neobnoviteľných zdrojov.

Súčasne upozorňujú, že bohatšie štáty sú pred dopadmi týchto zmien zatiaľ chránené. Hlavnú ťarchu v súčasnosti nesú chudobnejšie krajiny.

Vedci uvádzajú, že aby bolo zaistené zabezpečenie biologických zdrojov, musí mať štát buď prístup k dostatočným zdrojom na svojom území, aby mohol uspokojiť dopyt svojho obyvateľstva, alebo musí mať finančné prostriedky na nákup týchto zdrojov na medzinárodnom trhu.

Tie krajiny, ktoré nesplnia ani jedno z týchto kritérií, čelia tomu čo autori štúdie nazývajú ako „ekologická pasca chudoby“.

Z Dubaja si príklad neberme

Autori spomínanej štúdie opísali všetky krajiny sveta podľa ich ekologického deficitu. Vyšlo im z toho, že udržateľne žije už len menšina ľudstva.

Priam až zarážajúce sú čísla, ktoré sa týkajú Dubaja. Vedci totiž vypočítali, že keby všetci na svete spotrebovávali zdroje rovnakým tempom ako Dubaj, potrebovalo by ľudstvo každoročne 560 % biologických zdrojov zeme.

Laicky povedané, potrebovali by sme päť takých istých planét, ako je Zem. Nedávno sme si pripomenuli Deň Zeme a je len na nás, či sa odhodláme vykročiť k zmene.

Najnovšie správy