Búrok je v Európe viac. Naopak v USA trend klesá

20.09.2020 o 13:00 - Veronika Andrejková
  • Článok

Americká meteorologická spoločnosť nedávno publikovala nový článok, ktorý sleduje vývoj búrkovej činnosti počas posledných 4 dekád. Počet búrok v Európe stúpa, narozdiel od USA, kde klesá.

Búrok je v Európe viac. Naopak v USA trend klesá
foto: Christopher Lorenzo

Za pokles počtu búrok v USA môže silnejšia konvekčná inhibícia zatiaľ čo za ich nárast v južnej, strednej a severnej Európe môže zvýšenie vlhkosti v nižších vrstvách vzduchu. Obidva prípady sú však ovplyvnené práve zmenou klímy a otepľovaním.

Vedci na čele s Dr. Mateuszom Taszarekom použili dáta o búrkach z posledných 41 rokov. Skúmali to, ako sa konvekcie v Európe a USA menili na základe rýchlo sa zvyšujúcej globálnej teploty.

Zamerali sa hlavne na tie parametre, ktoré sa bežne používajú v operatívnych údajoch pri predpovediach počasia, konkrétne pri predpovediach búrok. Ide o údaje ako CAPE (konvekčná dostupná potenciálna energia), CIN (konvekčná inhibícia), vertikálny strih vetra či relatívna helicita. 

V Európe zaznamenali zvýšenie vlhkosti ovzdušia a zvýšenie CAPE v južnej, strednej a severnej časti kontinentu. Najvýraznejšie zmeny zaznamenali v okolí Stredozemného a Čierneho mora. 

Pri porovnaní s USA zistili, že tam CAPE klesá vo väčšine južných a západných štátov. Aj údaje o počte bleskových výbojov vykazovali klesajúcu tendenciu hlavne za posledných 30 rokov. Avšak zistili, že dochádza k zvýšeniu potenciálu pre veľmi silné búrky, čo znamená, že konvekcií je v USA síce menej, ale sú silnejšie. 

Na oboch kontinentoch však existuje hrozba stále stúpajúcich supercelárnych búrok. V Európe je to hlavne v Taliansku a okolitých krajinách, na Balkáne a na juhu Francúzska.

Tieto zmeny, ktoré prináša aj klimatická kríza, budú mať vplyv hlavne na poľnohospodárov, ale aj na bežných ľudí. Ak sa budú vyskytovať silnejšie búrky, prinesú aj väčšie škody na plodinách, ale aj na majetkoch. 

Najnovšie správy