Čistejší vzduch mohol v roku 2019 zachrániť 178-tisíc ľudí v Európe

15.11.2021 o 11:30 - Veronika Salayová

Podľa najnovšej analýzy Európskej enviromentálnej agentúry zomrelo v roku 2019 v Európe 307 000 ľudí v dôsledku znečisteného ovzdušia. Keby všetky členské štáty EÚ dosiahli novú smernicu WHO pre kvalitu ovzdušia, tak z tohto počtu mohlo byť v roku 2019 zachránených až 178-tisíc Európanov.

Čistejší vzduch mohol v roku 2019 zachrániť  178-tisíc ľudí v Európe
Ilustračné. Foto: unsplash

Analýza Európskej environmentálnej agentúry EEA poukazuje na to, že zlepšenie kvality ovzdušia na úroveň, ktorú nedávno odporučila Svetová zdravotnícka organizácia WHO, by mohlo zabrániť viac ako polovici predčasných úmrtí spôsobených nekvalitnému ovzdušiu.

Najnovšia štúdia EEA uvádza, ako tri kľúčové znečisťujúce látky – jemné častice, oxid dusičitý a prízemný ozón – ovplyvnili zdravie Európanov v roku 2019. 

V roku 2019 v EÚ zomrelo predčasne 307 000 ľudí v dôsledku vystavenia znečisteniu jemnými časticami. Najmenej 58 %, teda 178 000 z týchto úmrtí by sa dalo predísť, keby všetky členské štáty EÚ dosiahli novú smernicu WHO pre kvalitu ovzdušia 5 µg/m 3, píše sa v analýze. 

V roku 2019 jemné častice spôsobili 53 800 predčasných úmrtí v Nemecku, 49 900 v Taliansku, 29 800 vo Francúzsku a 23 300 v Španielsku. Poľsko zaznamenalo 39 300 úmrtí, čo je najvyšší počet na obyvateľa.

Európa je na ceste k zlepšeniu

Ako súčasť Európskej zelenej dohody stanovuje Akčný plán EÚ pre nulové znečistenie cieľ znížiť do roku 2030 počet predčasných úmrtí v dôsledku vystavenia jemným časticiam o viac ako 55 % v porovnaní s rokom 2005.

Podľa analýzy agentúry EEA je Európa na dobrej ceste k dosiahnutiu tohto cieľa, keďže počet úmrtí sa od roku 2005 do roku 2019 znížil približne o jednu tretinu.

„Investície do čistejšieho vykurovania, mobility, poľnohospodárstva a priemyslu prinášajú lepšie zdravie, produktivitu a kvalitu života pre všetkých Európanov a najmä pre tých najzraniteľnejších. Tieto investície zachraňujú životy a tiež pomáhajú urýchliť pokrok smerom k uhlíkovej neutralite a silnej biodiverzite,“ povedal Hans Bruyninckx, výkonný riaditeľ EEA.

Znečistenie ovzdušia je hlavnou príčinou predčasných úmrtí a chorôb a predstavuje najväčšie environmentálne zdravotné riziko v Európe. Choroby srdca a mozgová príhoda sú najčastejšími príčinami predčasných úmrtí spôsobených znečistením ovzdušia, po ktorých nasledujú ochorenia pľúc a rakovina pľúc.