Dnes oslavujeme Svetový deň meteorológie

23.03.2021 o 06:30 - Veronika Salayová
  • Článok

Každoročne je 23. marec spájaný so Svetovým dňom meteorológie. Tento rok si na celom svete pripomíname dôležitosť oceánov, podnebia a počasia.

Dnes oslavujeme Svetový deň meteorológie
Ilustračné. Foto: unsplash

Svetový meteorologický deň si pripomíname každý rok 23. marca v rámci výročia založenia Svetovej meteorologickej organizácie (WMO). WMO je svetová organizácia, ktorá sa venuje oblastiam meteorológie, klimatológie či hydrológie. 

Členom Svetovej meteorologickej organizácie je aj Slovensko, a to prostredníctvom Slovenského hydrometeorologického ústavu.

Téma výročia sa každý rok mení

Tohtoročný Svetový meteorologický deň je venovaný téme oceánu, podnebiu a počasiu. Tému každý rok určuje WMO.

WMO tento rok zamerala pozornosť na tematiku oceánu najmä z toho dôvodu, že prirodzená rovnováha medzi oceánom a atmosférou je stále viac narušovaná účinkami ľudskej činnosti.

WMO vo svojej správe upozorňuje, že hladina mora stúpla v priebehu 20. storočia asi o 15 cm a bude stúpať aj počas ďalších storočí.

Boj proti klimatickým zmenám

Prognózy IPCC ukazujú, že zvýšenie hladiny mora môže do roku 2100 dosiahnuť okolo 30 cm až 60 cm. Zvyšovanie hladiny mora a intenzívnejšie búrkové udalosti taktiež zvýšia frekvenciu extrémnych javov na našej planéte.

Keď sa oceán bude neustále otepľovať a hladina mora bude stúpať, bude stúpať aj potreba pozorovaní, výskumu a prevádzkových služieb. 

WMO informovala, že je odhodlaná spolupracovať so širokou škálou partnerov na urýchlení medzinárodných opatrení na zvýšenie adaptácie na zmenu podnebia, budovanie odolnosti a podporu udržateľného rozvoja pre ďalšie generácie.

Najnovšie správy