Dnešok patrí našej „matičke“ Zem: Na celom svete sa oslavuje Deň Zeme

22.04.2021 o 06:30 - Veronika Salayová
  • Článok

Dnešok patrí oslave našej „matičky“ Zem, ktorá má svoj sviatok každoročne dňa 22. apríla. Tento deň si pripomíname dôležitosť našej planéty vo všetkých ohľadoch a vzdávame jej hold. 

Dnešok patrí našej „matičke“ Zem: Na celom svete sa oslavuje Deň Zeme
Ilustračné. Foto: unsplash

Dnes si pripomíname 51. výročie od oslavy prvého Svetového dňa Zeme. Našej planéte dnes vzdávame hold za všetky dary.

Tento dôležitý sviatok zároveň poukazuje na to, ako sa k našej planéte správame a ako dbáme o životné prostredie. 

Bremeno na pleciach

Sviatok vznikol ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia a po viac ako polstoročí vidíme, že výsledky nie sú ani z ďaleka dostačujúce.

Človek naďalej poškodzuje životné prostredie, drancuje bohatstvo Zeme, zaťažuje ju nadmerným odpadom a inými spôsobmi jej ubližuje.

Naša Zem však má svoje limity, ku ktorým sa svojím kolektívnym konaním približujeme. Vedci z celého sveta už niekoľko rokov dvíhajú varovný prst a obávajú sa nezvratných zmien.

Cieľ je byť lepším

Tento dnešný sviatok je vhodnou príležitosťou zamyslieť sa nad naším konaním vo vzťahu k našej „matičke“ Zem.

Nemôžeme ovplyvniť dianie vo svete, ale môžeme začať každý sám od seba s malými cieľmi. 

Ľudia na celom svete sa v tento sviatok pomyselne spájajú so spoločným cieľom, aby naša Zem rovnako dobre, ak nie aj lepšie, poslúžila budúcim generáciám a všetkým živým organizmom na svete. 

Najnovšie správy