Do roku 2030 znečistíme vodu 53 miliónmi ton plastov

20.09.2020 o 18:45 - Veronika Andrejková
  • Článok

Už o 10 rokov budú v našich oceánoch, moriach, ale aj riekach a jazerách plávať milióny ton plastov. Aj keď krajiny plnia svoje enviromentálne záväzky, stále to nestačí.

Do roku 2030 znečistíme vodu 53 miliónmi ton plastov
foto: Naja Bertolt Jensen

Napriek legislatívnym obmedzeniam, dohodám a zmluvám sa do roku 2030 dostane to vôd po celom svete 53 miliónov ton plastov. Tento odhad, ktorý zahŕňa aj spomínané dohody, je dokonca až sedemkrát vyšší, ako ten, ktorí robili ešte v roku 2005. 

Musíme konať a podporovať spôsoby, ktoré predlžujú životnosť už vyrobených materiálov. Či už ide o recykláciu, upcykláciu (teda používanie vecí novým spôsobom), slow fashion a používanie viacnásobných obalov, tašiek a podobne. Inak budeme plasty stále vyrábať.

V roku 2015 boli odhady na plastový odpad v oceánoch na čísle 8 miliónov ton a už vtedy toto číslo považovali za neprijateľné. Čo to teda bude s 53 miliónmi ton?

Už teraz sa ročne do oceánov vyhodí až 34 miliónov ton plastov. Ak znížime ich používanie o 25 - 40% a zvýšime recykláciu o 60%, môžeme znížiť tieto ročné emisie. Dôležité je to, aby aj štáty pokračovali v plnení svojich záväzkov. 

Ak by sa to podarilo, budeme musieť na to vynaložiť o 660% viac úsilia ako minulý rok, zmeniť pohľad na používanie plastov a aj spôsob ich likvidácie. 

Najnovšie správy