Dýchame najviac znečistený vzduch v Európe

27.02.2020 o 11:42 - Veronika Andrejková
  • Článok

V rámci EÚ patríme medzi 4 krajiny s najhoršou kvalitou ovzdušia. To je výsledok správy Európskej komisie o Slovensku 2020.

Dýchame najviac znečistený vzduch v Európe
Ilustračný obrázok, foto: Juniper Photon

Na prvom mieste v znečisťovaní ovzdušia nie je ani priemysel ani výfukové plyny, ale kúrenie. Vyše 100 000 domácností má ešte stále staré kotly, v ktorých spaľujú naozaj všetko. Od tuhého odpadu, palivá až po všetko, čo im príde pod ruku.

Ministerstvo aktuálne ponúka dotáciu vo výške 35 miliónov eur práve na výmenu týchto starých kotlov.

Voči viacerým krajinám vedie EÚ súdne konanie kvôli nerešpektovaniu ekologických nariadení. Slovensko sa tomu zatiaľ vyhýbalo. Modernizovali sme legislatívu, zvýšili informovanosť občanov či máme prísnejšie emisné limity. Stále je však dýchame najviac znečistený vzduch v Európe.

Jedným z našich ďalších problémov sú skládky odpadov. Práve kvôli nim sme boli často označovaní ako skládková veľmoc. Postupne sa tejto nálepky zbavujeme, stále je tu však čo naprávať. 

Pomôcť by mohlo podľa Ministerstva životného prostredia povinnosť pre obce triediť aj biologicky rozložiteľný odpad. V roku 2015 skončili na našich skládkach viac ako dve tretiny komunálnych odpadov, v roku 2018 sa to podarilo znížiť na 54 %. Stále však tento stav nie je ideálny.

Najnovšie správy