Dym z požiarov je najnebezpečnejšou látkou v ovzduší, ktorú dýchame

09.03.2021 o 11:15 - Veronika Salayová
  • Článok

Kalifornskí vedci potvrdili, že dym z požiarov je najškodlivejšou látkou v ovzduší a pre ľudské telo je dym z požiarov škodlivejší ako znečistenie ovzdušia z iných zdrojov. 

Dym z požiarov je najnebezpečnejšou látkou v ovzduší, ktorú dýchame
Ilustračné. Foto: unsplash

Vedci z Kalifornskej univerzity v San Diegu zistili, že jemné častice z požiarneho dymu môžu byť pre ľudský dýchací systém niekoľkonásobne škodlivejšie ako pevné častice z iných zdrojov, ako sú napríklad výfukové plyny z automobilov a pod.

Ich analýza dát ukázala, že aj mierne zvýšenie koncentrácie prachu PM 2,5 môže prispieť k zvýšeniu počtu pacientov s chorobami dýchacích ciest. 

Tieto prachové častice, poškodzujúce ľudské zdravie, merajú v priemere 2,5 mikrónu, čo je zhruba asi dvadsatina priemeru ľudského vlasu. Tieto častice sú obsiahnuté v dyme z ohňa, pričom môžu preniknúť do dýchacích ciest a krvi a spôsobiť vážne poškodenie orgánov.

Častice z dymu sú škodlivejšie než iné

Aby oddelili častice PM 2,5 z dymu z požiarov od iných zdrojov znečistenia, sa vedci zamerali na účinky vetra Santa Ana, suchého a silného vetra, ktorý fúka v južnej Kalifornii od októbra do marca. Druhou metrikou boli údaje o požiarnom dyme z amerického systému pre mapovanie nebezpečenstiev Národného úradu  pre oceán a atmosféru (NOAA).

Na základe analýz sa odhalilo, že zvýšenie PM 2,5 o 10 mikrogramov na meter kubický z iných zdrojov ako oheň malo za následok 1 %-né zvýšenie počtu ľudí trpiacich chorobami dýchacích ciest. Rovnaké zvýšenie intenzity prachu, ale už požiarneho pôvodu, malo za následok, že sa do nemocníc dostalo o 1,3 až 10 % viac pacientov s respiračnými chorobami.

V súčasnosti nie je jasné, prečo je PM 2,5 z požiaru pre človeka škodlivejší ako z iných zdrojov.

Dym z požiarov môže cirkulovať v atmosfére

Jedna z autorov štúdie, Rosana Aguilera, uviedla, že predpoklad, že všetky častice určitej veľkosti sú rovnako toxické, môže byť nepresný. „Existujú denné limity pre denný limit pre PM2,5 vo vzduchu,“ uviedla Aguilera. „Problém je v tom, že nezohľadňujú rôzne zdroje emisií prachu,“ dodala.

Spoluautor štúdie Tom Corringham poukázal na dôsledky pre zmenu podnebia. Napríklad keď budú podmienky v južnej Kalifornii teplejšie a suchšie, očakáva sa zvýšenie aktivity požiaru.

Dym z požiarov sa následne dostáva aj do atmosféry a môže v nej cirkulovať a prenášať dym aj do iných krajín. 

Najnovšie správy