Extrémy počasia ovplyvňuje jet stream. V nasledujúcich rokoch budú ext

Článok
Raz sucho, raz povodne, raz mrazy, inokedy extrémne teplo. Charakter počasia do veľkej mieri ovplyvňuje jet stream, v preklade tryskové prúdenie.

Charakter počasia vo veľkej miere ovplyvňuje takzvaný jet stream. Jet stream oddeľuje chladný vzduch od teplejšieho a vďaka jeho polohy určuje charakter počasia nad danými oblasťami. Čím je jet stream rozkmitanejší, tým sú extrémy výraznejšie a v nasledujúcich rokoch to bude len a len horšie.

Jet stream alebo v preklade tryskové prúdenie je prúdenie vzduchu v atmosfére smerom od západu k východu. Rýchlosť vetra môže dosahovať až 700 km/h. Silnejšie polárne tryskové prúdenie sa nachádza okolo 50° zemepisnej šírky vo výškach od 7 do 12 km nad povrchom zeme a je spravidla súvislé vo všetkých zemepisných dĺžkach. Subtropické tryskové prúdenie sa nachádza okolo 30° zemepisnej šírky a vzhľadom k vyššej troposfére v týchto šírkach sa nachádza vo výške 10 až 16 km a je slabšie a menej súvislé.

Jet stream pomáha leteckej doprave

Prúdenie a jeho priebeh sledujú predovšetkým v letectve, kde dokáže výrazne ušetriť palivo, prípadne naopak, vzhľadom k jeho polohe sa menia letové trasy. Ak lietadlo letí v smere tryskového prúdenia, tak sa akoby unáša a nesie, pričom spotrebuje menej paliva.

Aktuálna predpoveď jet streamu

Naopak, ak lietadlo letí proti smeru tryskového prúdenia, ktorého rýchlosť dosahuje niekoľko stoviek km/h, tak leteckého dopravcu stojí palivo viac.

Čoraz viac extrémov

Tryskové prúdenie je v posledných rokoch čoraz častejšie rozkmitané. Z tohto dôvodu pozorujeme na našej planéte aj častejšie extrémy. Viac sa dozviete z reportáže ČT24

Ak teda budete letieť na medzikontinentálnom lete, tak si spomeňte na to, že práve trasu Vášho letu ovplyvňuje tryskové prúdenie a súčasne tam dole výrazne ovplyvňuje počasie.

img