FOTO: Vieme, kde sa nachádza jedna z najšpinavších riek na svete

04.11.2020 o 18:45 - Veronika Salayová
  • Článok

Toto je jedna za najviac znečistených (ak nie najznečistenejšia) riek na Zemi, ktorá dostala prívlastok „zhnitá“ rieka. 

FOTO: Vieme, kde sa nachádza jedna z najšpinavších riek na svete
Foto: The Guardian

Takýmto neslávnym prívlastkom sa môže „pýšiť“ rieka Citarum v západnej Jáve v Indonézii. Hladina fekálnych koliformných baktérií presahuje viac ako 5 000-násobne povolený limit. V rieke sú hladiny olova prevýšené 1000-násobne a hladiny iných ťažkých kovov, ako je hliník, železo a mangán, sú nad medzinárodným priemerom.

Rieka Citarum páchne už z diaľky. Fekálie sa miešajú s komunálnym a chemickým odpadom, ktoré vypúšťajú továrne na brehu rieky. V bezprostrednej blízkosti rieky žije až 5 miliónov ľudí, ktorí rieku využívajú na všetko potrebné pre život –  pitie, varenie, kúpanie, pranie, ale aj toaletu. Ide o chudobné obyvateľstvo Jávy, ktorí žijú vo veľmi biednych až neľudských podmienkach.

Mnoho ľudí trpí dermatitídou, vyrážkami, črevnými problémami. Mnoho detí sa rodí s oneskoreným vývojom, veľmi časté sú zlyhania obličiek, chronická bronchitída a častý je aj výskyt nádorov u ľudí žijúcich pri rieke.

V oblasti je viac ako 2000 spoločností, väčšinou sú to textilné továrne postavené v blízkosti rieky, ktoré pre svoj chod potrebujú veľké množstvo vody. V posledných rokoch vypúšťali obrovské množstvo chemického odpadu priamo do rieky.

Tí „šťastnejší“ majú prístup k odpadovým vodám z miestneho priemyslu, pričom čerpajú vodu priamo z vodonosných vrstiev a po čiastočnom vyčistení ju sprístupňujú susedným obciam. Väčšina obyvateľov sa však musí spoliehať na kontaminovanú vodu priamo z rieky Citarum, ktorú obyvatelia ostrova pijú a používajú na varenie, keďže mnohí nemajú prístup k inej vode. 

Napriek extrémnemu znečisteniu sa na rieke praktizuje rybolov. Ryby sú však kontaminované ťažkými kovmi a mikroplastmi. Počet druhov rýb sa tento rieke od roku 2008 znížil o 60 %.

Indonézska vláda po nátlaku medzinárodnej organizácie Greenpeace zaviedla čistiaci program pre Citarum s cieľom zabezpečiť pitnú vodu do roku 2025. Rovnako aj väčšie povedomie o životnom prostredí dávajú nádej pre lepšiu budúcnosť obyvateľov žijúcich pri brehu tejto najznečistenejšej rieky sveta. Desaťročia znečisťovaná rieka zrejme bude potrebovať viac času na zotavenie. 

Najnovšie správy