Každé ôsme úmrtie v Európe je spôsobené znečistením životného prostredia

23.09.2020 o 15:00 - Dominik Cenkner
  • Článok

Faktory životného prostredia akými sú napr. znečistenie ovzdušia či zhoršujúce sa horúčavy v dôsledku klimatických zmien, prispievajú k približne 13 % všetkých úmrtí v Európe. Údaje vychádzajú zo správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA).

Každé ôsme úmrtie v Európe je spôsobené znečistením životného prostredia
Ilustračné, Foto: polandin.com

Len v roku 2012, odkiaľ pochádzajú najnovšie údaje, celkovo 630 000 úmrtí v 27 krajinách Európskej únie a v Anglicku, bolo spôsobených faktormi životného prostredia. „Týmto úmrtiam sa dá predísť a je možné ich významne znížiť úsilím o zlepšenie kvality životného prostredia,“ píše sa v správe.

Znečistenie ovzdušia predstavuje najväčšie zdravotné riziko a podľa odhadov každoročne spôsobuje viac ako 400 tisíc predčasných úmrtí. Dlhodobé vystavenie znečisťujúcim látkam môže spôsobiť cukrovku, pľúcne choroby či dokonca rakovinu. Prvotné výskumy naznačujú, že znečistenie ovzdušia môže byť spojené s vyššou úmrtnosťou pacientov s COVID-19.

Úrovne znečistenia takmer po celom svete, vrátane Európy, počas pandémie koronavírusu klesli. Očakáva sa však, že pôjde len o dočasný pokles. Mnohé európske krajiny už teraz majú problém naplniť svoje ciele zamerané na zníženie znečisťujúcich látok v ovzduší.

Agentúra EEA uviedla, že pandémia koronavírusu ešte viac zdôraznila súvislosť medzi životným prostredím a ľudským zdravím. „Išlo o ďalší budíček, vďaka ktorému sme si okamžite vedomí vzťahu medzi našimi ekosystémami a našim zdravím,“ povedala vo vyhlásení šéfka EÚ pre zdravie, Stella Kyriakides.

Európska komisia taktiež navrhla vytýčenie cieľov pre EÚ zamerané na zvýšenie udržateľnosti poľnohospodárstva. Predstavuje si to budovaním prirodzených biotopov či obmedzením používania pesticídov.

Najnovšie správy