Kde sa v Európe najčastejšie vyskytujú tornáda ?

17.05.2019 o 19:08 - P.M.
Článok

V posledných mesiacoch čoraz častejšie prinášame informácie o výskyte tornád v našej oblasti. Kde sa však v Európe vyskytujú najčastejšie ?

Kde sa v Európe najčastejšie vyskytujú tornáda ?

Bogdan Antonescu sa zaoberá skúmaním tornád a búrok v Európe. Na základe údajov v Európskej databáze nebezpečného počasia spracoval mapu priemerného ročného počtu tornád nad jednotlivými regionálnymi celkami v Európe. 

Z nej vyplýva, že najviac tornád sa vyskytuje v pobrežných oblastiach Európy a to najmä v oblasti Jadranu, či Severného mora. 

Často sa však tornáda vyskytujú aj na severe Talianska a v Nemecku, či na Beneluxe, kde sa pomerne často zbiehajú teplotne výrazné vzduchové hmoty, ktoré podnecujú tvorbu tornád.

mapa priemerného ročného výskytu tornád
mapa priemerného ročného výskytu tornád

Tornáda v Európe boli aj budú, čo sa však zaznamenáva je to, že z roka na rok sú výraznejšie a ničivejšie, čo súvisí s globálnym otepľovaním a s nárastom extrémov.