Kedy sa prestane šíriť koronavírus ? Pomôže teplé počasie ?

15.03.2020 o 21:46 - Peter Minárik

Nespochybniteľným faktom je to, že na chrípku ľudstvo oveľa viac trpí v chladnejšej časti roka. Je však možné koronavírus prirovnávať ku chrípke a teda odíde koronavírus s príchodom teplejších dní roka ? 

Kedy sa prestane šíriť koronavírus ? Pomôže teplé počasie ?

Aktuálne vírusové ochorenie SARS-CoV-2, ktoré spôsobuje ochorenie COVID-19 sa čoraz viac šíri nielen po Európe, ale aj v rámci nášho územia. Toto ochorenie patrí do skupiny vírusov a teda neúčinkujú na neho antibiotiká. 

Ako dnes uviedol Jáchym Brzezina, ktorý je vedúcim oddelenia kvality ovzdušia ČHMÚ, tak vírusy sú cudzopasníci, ktorí k tomu aby dokázali prežiť potrebujú hostiteľa, kde sa môžu rozmnožiť. Klinické prejavy po nákaze vírusom sú rôzne. Niektoré vírusy nemajú príznaky, iné zasa dokážu priniesť rýchlu smrť ako napríklad Ebola. 

Medzi najznámejšie vírusové ochorenia patrí chrípka. Tá je rozšírenejšia predovšetkým v chladnejších obdobiach roka. Definuje ju teda tzv. sezónnosť. Otázne je prečo je chrípka rozšírenejšia najmä v chladnejších mesiacoch. Faktory na ktorých to závisí je možné oddeliť do dvoch skupín.

Jedna skupina súvisí s podstatou vírusu, teda ako ktorá vírusová častica je závislá na klimatických podmienkach a na skupinu faktorov, ktorá zahŕňa naše správanie sa v zime, ktoré je odlišné od správania sa v lete. Niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú možnú príčinu sezónnosti chrípky:

  • v zimnom období trávi väčšia časť ľudí vnútri, kde je vyššie riziko nákazy vzhľadom k uzavretému priestoru.
  • v zimnom období ľudia vetrajú výrazne kratšiu dobu, čo zvyšuje riziko nákazy vzhľadom k uzavretému priestoru.
  • štúdie taktiež potvrdili, že vírusové častice sa lepšie šíria a prežívajú v suchom a v chladnom vzduchu (Lowen 2007). 
  • štúdie ukázali, že slnečné žiarenie skracuje životnosť vírusovej častice (Sagripanti 2007)
  • vitamín D, ktorý je dôležitý pre správnu činnosť imunitného systému získavame aj zo slnečného žiarenia a tým, že sa vystavujeme slnečnému žiareniu viac v lete, tak máme aj viac vitamínu D. Štúdie ukázali, že potencionálne nižšia hladina vitamínu D v zime sa považuje za kľúčovú (Cannell, 2006; Grant, 2009)
  • niektoré štúdie uvádzajú, že veľkú rolu hrá aj koncentrácia prachových častíc v ovzduší. V zime je horšia kvalita ovzdušia a prachových častíc v ovzduší je viac, čo umožňuje prichytenie vírusovej častice a jej dlhší prenos (Chen, 2010) O tomto vplyve a vplyve počasia na aktuálny koronavírus sa dočítate v tomto našom článku: Koronavírus: Aký má na neho vplyv počasie a znečistený vzduch ?

Počasie a koronavírus

Vyššie spomínané faktory závisia na našom správaní. Hlavnou otázkou tohto článku je však to, aký má vplyv na koronavírus počasie a či teplejšie a vlhšie počasie pomôže zastaviť šírenie vírusu. 

Štúdia z roku 2011 došla k záveru, že životaschopnosť vírusovej častice SARS-CoV-1 sa rapídne znížila pri vyšších teplotách a vyššej vlhkosti, než je typická (teplota 22-25 °C, 40-50 % vlhkosť) a práve vyššia vlhkosť môže byť kľúčová. Krajiny ako Malajzia, Indonézia, či Thajsko ochránila vyššia vlhkosť pred významným šírením nákazy SARS.

Aktuálny vírus SARS-CoV-2 sa teda môže chovať veľmi podobne ako jeho kmeň SARS a teda s postupujúcim rokom a so zvyšujúcimi sa teplotami sa bude nákaza šíriť obtiažnejšie. Na druhú stranu je však toto stále len otázka a jeho reálne správanie uvidíme až o niekoľko týždňov. Stále totiž ide o nový typ vírusu, ktorý nie je dostatočne preštudovaný.

Vedec John Nicholls, ktorý je renomovaným profesorom patológie na univerzite v Hong Kongu a ktorý patrí k najväčším odborníkom na túto tému sa vyjadril v tomto smere pozitívne a pre server Accuweather dodal, že verí, že zmena počasia na severnej pologuli napomôže k zastaveniu šírenia sa tohto nového typu koronavírusu. 

K tomuto sa priklonil aj český imunológ Jan Pačes z Ústavu molekulárnej genetiky AV ČR, ktorý pre server novinky.cz dodal, že predpokladá, že nový vírus SARS-CoV-2 sa bude chovať podobne ako iné typy vírusov, ktorým sa moc nepáči vyššia teplota a vlhkosť a tým sa zníži životaschopnosť vírusových častíc na povrchoch. 

Ako uviedol Jáchym Brzezina, tak záver je taký, že sa netreba spoliehať len na zmenu teploty a vlhkosti, keďže nie je isté ako sa nový vírus bude v teplejšom počasí správať, no je veľmi pravdepodobné, že postupne sa začne pomalšie šíriť, keďže drvivej väčšine vírusov teplejšie počasie prekáža. K účinnejšiemu zastaveniu šírenia vírusov okrem zmeny počasia môžeme prispieť aj my. Častejšie treba vetrať, dôkladne si umývať ruky, udržiavať odstup od ostatných a pravidelne čistiť a dezinfikovať predmety s ktorými denne prichádzame do styku, napríklad mobilné telefóny.

Najnovšie správy