Magnetické pole Zeme sa vychyľuje stále viac. Čo to znamená?

16.09.2021 o 07:00 - Veronika Salayová

Magnetické pole Zeme prechádza zmenami. Magnetický severný pól sa presúva z kanadskej Arktídy smerom na Sibír. 

Magnetické pole Zeme sa vychyľuje stále viac. Čo to znamená?
Ilustračné. Foto: AlertaGeo

Magnetické pole Zeme je dôležité z viacerých hľadísk. Podľa neho sa orientujú lode, lietadlá, ale aj sťahovavé vtáky  a pod. Pre človeka a všetko živé má veľký význam, pretože tvorí ochranný štít pred vysokoenergetickým kozmickým žiarením.

Vedci v novej štúdii v časopise Astronomy uvádzajú, že magnetický severný pól sa vychyľuje a presúva z kanadskej Arktídy stále viac smerom na Sibír.

Vedci ďalej uvádzajú, že rýchlosť posunu severného pólu sa zvýšila až na 48 kilometrov za rok. Mnoho vedcov sa domnieva, že na našej planéte sa proces prepólovania už začal.

Zmena pólov aj v minulosti

Tento proces s najväčšou pravdepodobnosťou nie je prvým magnetickým prepólovaním na našej planéte. Podľa vedcov Zem zmenila svoje magnetické póly najmenej desaťkrát za posledných 2,6 milióna rokov, pričom posledná zmena bola asi pred 780 000 rokmi. 

Prepólovanie Zeme je zložitý proces, ktorý je však postupný a trvá niekoľko desiatok až stoviek rokov.

Pri ňom sa postupne mení štruktúra pólov a na istý čas dokonca vznikne na Zemi viacero pólov, kým sa proces prepólovania zavŕši. 

Čo nám hrozí?

Pri tomto procese Zeme hrozí pre ľudí niekoľko rizík. Jednou z hlavných hrozieb je, že počas magnetického prepólovania bude ochrana Zeme pred nabitými časticami zo Slnka a kozmického žiarenia oslabená.

Dlhodobými následkami tohto procesu môžu byť tiež poruchy pri prenose televízneho a telefónneho signálu cez satelit.