Ministerstvo pripravuje reformné zákony. Týkať sa budú životného prostredia

19.12.2020 o 08:04 - Veronika Andrejková
  • Článok

Ministerstvo životného prostredia pripravuje balík rôznych zákonov, ktoré budú spoločne upravovať podmienky a podnecovať lepšiu ochranu prostredia.

Ministerstvo pripravuje reformné zákony. Týkať sa budú životného prostredia
Ilustračný obrázok, foto: Ella Ivanescu

Významný balík zákonov sa bude týkať ochrany vody. Pôjde o zákony o vode, vodovodných potrubiach či kanalizácii. Pripravujú aj zmenu už existujúceho zákona, ktorým sa posudzujú zmeny v oblasti životného prostredia.

Pri príprave zákonov o vode, vodovodoch a kanalizácii zistili mnoho deformácií. Preto sa príprava týchto zákonov omeškala. 

Rovnako sa omeškala aj príprava zákona ministra Jána Budaja, ktoré sa týkali EIA a Enviromentálneho fondu. Podľa neho je dôvodom hlavne zlý stav v oboch sférach. Zákon o EIA má zlepšiť posudzovanie vplyvov na životné prostredie. 

Z Enviromentálneho fondu budú môcť čerpať obce väčšie sumy a dostať pestrejšie formy financovania rôznych enviro projektov. Tento zákon plánujú predložiť na jar budúceho roka. Omeškanie spôsobilo podľa ministerstva dôkladné prešetrenie a analyzovanie možného zneužívania fondu. 

Okrem iného envirorezot nezabudol ani na ochranu ovzdušia a znižovanie emisií. Tie chcú do roku 2030 znížiť o viac ako polovicu. O jeho splnenie sa musia ale pričiniť minimálne tri ďalšie rezorty. Táto asi najväčšia reforma si bude vyžadovať vypracovať dôkladný finančný plán aj legislatívny motivačný systém. Reformovať by sa mali aj inštitúcie ako Slovenská inšpekcia životného prostredia, SHMÚ či polícia. 

Najnovšie správy