Na Slovensku máme stále menej vody. Ide o dôsledok zmeny klímy

29.11.2021 o 19:00 - Veronika Salayová

Voda je jedným z najcennejších prírodných zdrojov vôbec. Na Slovensku však jeho množstvo z roka na rok klesá.

Na Slovensku máme stále menej vody. Ide o dôsledok zmeny klímy
Ilustračné. Foto: unsplash

Na Slovensku máme čoraz menej vody, na čo upozornil SHMÚ. Podľa nich za posledných 10 rokov klesá na našom území množstvo podzemnej aj povrchovej vody.

Na túto skutočnosť reagoval Envirorezort, ktorý vníma pokles množstva vody v krajine ako dôsledok prebiehajúcej zmeny klímy, informoval TASR z tlačového oddelenia Ministerstva životného prostredia SR. 

Ministerstvo vypracovalo národný akčný plán adaptácie SR na zmenu klímy (NAP) a schválila ho vláda, kde sa zameriava aj na vodný režim či vodné hospodárstvo.

Envirorezort ďalej poukazuje, že vypracoval koncepciu vodnej politiky do roku 2030 s výhľadom do roku 2050, ako ďalej informuje slovenská agentúra.

Tá ustanovuje opatrenia v boji proti suchu a nedostatku vody v oblasti hospodárenia s vodou v krajine.

Cieľom Slovenska je efektívnejšie hospodárenie s vodou

Cieľom je, aby krajina bola schopná zadržiavať vodu, plnila ekosystémové služby a zaistila bezpečnosť a ochranu obyvateľov. Tento stav plánuje MŽP dosiahnuť určením hierarchie zásahov do krajiny.

„Prvou prioritou bude spomaľovanie odtoku vody, druhou opatrenia na znižovanie kulminačného prietoku − splošťovanie prietokovej vlny a nakoniec aj realizácia opatrení na ochranu pred povodňami priamo na vodnom toku,“ tvrdí MŽO pre TASR.

Ďalej by sa mal zmeniť aj prístup k hospodáreniu so zrážkovými vodami. Po novom sa bude odlišovať zrážková voda od odpadových vôd, pričom sa bude lepšie so zrážkovými vodami hospodáriť a využívať.