Na Slovensku zaznamenali okolo 80 zemetrasení za minulý rok

05.05.2021 o 19:00 - Veronika Salayová
  • Článok

Za rok 2020 bolo lokalizovaných okolo 70 až 80 zemetrasení s epicentrom na území Slovenska. Kde bolo na našom území najviac otrasov? 

Na Slovensku zaznamenali okolo 80 zemetrasení za minulý rok
Ilustračné. Foto: unsplash

Z dokumentu Informácie o stave monitorovania geologických faktorov životného prostredia vyplýva, že v roku 2020 bolo lokalizovaných približne 70 až 80 zemetrasení s epicentrom na území Slovenska, informuje TASR.

Najväčšiu hrozbu pri zemetrasení predstavujú opakujúce sa havarijné zosuvy. V poslednom desaťročí ich bolo viac ako 700.

Kde sa najviac triasla zem?

Na základe hodnotenia výsledkov pohybovej aktivity bola v roku 2020 najaktívnejšia zosuvná lokalita Handlová-Morovnianske sídlisko v oblasti Jánošíkovej cesty a nad zástavbou Morovnianskeho sídliska, uvádza slovenská agentúra.

Zvýšená pohybová aktivita bola zaznamenaná aj na zosuvnej lokalite Svätý Anton. Na tomto mieste sa dokonca vykonali aj merania nad rámec programu monitorovania. Podľa TASR ministerstvo životného prostredia uvažuje o zvýšenej frekvencii monitorovania v tejto lokalite aj v roku 2021

Mierne zvýšená pohybová aktivita bola nameraná aj na lokalite Ďačov na východe Slovenska. 

Vzostup podzemnej vody

V minulom roku bol na väčšine zosuvných lokalít zaznamenaný aj vzostup hladiny podzemnej vody. 

Pomerne výrazný vzostup hladiny podzemnej vody bol pozorovaný na lokalite Šenkvice, informuje tlačová agentúra. 

Na základe výsledkov monitorovania je podľa ministerstva možné sledovať vzniknuté ohrozenia a následne prijať opatrenia, ktoré umožnia predísť mimoriadnym udalostiam.

Najnovšie správy