Na Slovensku sme medziročne recyklovali o polovicu viac

27.01.2019 o 19:52 - Ľubomír Franko
  • Článok

Miera vytriedených zložiek komunálneho odpadu na Slovensku v roku 2017 vzrástla oproti roku 2016 o 130 931 ton. Zber triedeného odpadu klasických zložiek medziročne narástol o 47,62 %.

Na Slovensku sme medziročne recyklovali o polovicu viac
zdroj: ENVI-PAK, TASR

Systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý funguje na Slovensku od polovice roka 2016, teda podľa organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky ENVI - PAK prináša pozitívne výsledky. Z dokumentu vyplýva, že počas obdobia rokov 2014 až 2017 množstvo triedených zložiek komunálneho odpadu kontinuálne rástlo. Miera triedenia odpadu výraznejšie narástla po zavedení systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pre TASR to uviedla hovorkyňa ENVI - PAK Katarína Kretterová.

Recyklácia papiera, skla a plastov

Cieľom pre rok 2020 bolo dosiahnuť 55-percentnú recykláciu papiera a lepenky. Tento cieľ Slovensko prekročilo už v roku 2017, keďže recyklácia papiera a lepenky dosiahla až 69 percent.

Čo sa týka skla, jeho recyklácia je podľa ENVI - PAK už od roku 2015 na vysokej úrovni. Cieľ, ktorým bolo dosiahnuť úroveň recyklácie skla do roku 2020 na 80 percent, Slováci splnili už v roku 2017, kedy recyklácia skla dosiahla 88 percent.

Miera recyklácie plastových odpadov domácnosťami aj priemyselnými podnikmi dosiahla v roku 2017 úroveň 61 percent, vďaka čomu sa podarilo splniť cieľ recyklácie stanovený na rok 2018 (50 percent) aj na rok 2020 (55 percent).

Odpady z kovov patria podľa ENVI - PAK svojou produkciou medzi väčšinové zložky odpadov a svojím vysokým potenciálom pre recykláciu patria medzi najobchodovanejšiu surovinu. V roku 2017 vyprodukoval predovšetkým priemysel 1,5 milióna ton kovového odpadu a celková miera recyklácie kovov z komunálneho aj priemyselného odpadu 64 percent, čo predstavuje 973 928 ton odpadov z kovov. Oproti roku 2016 je to o 59 643 ton viac.

Najnovšie správy