Na Slovensku vznikne ďalšie chránené územie so 4. stupňom ochrany

16.08.2020 o 08:30 - Veronika Andrejková
  • Článok

Chránené územie Langáčske skaly bude patriť medzi súkromné chránené oblasti. Nachádzať sa bude v katastri Dubnice nad Váhom.

Na Slovensku vznikne ďalšie chránené územie so 4. stupňom ochrany
Ilustračný obrázok, foto: Peter Somolányi

Súkromné chránené územie Langáčske skaly má mať 4. stupeň ochrany a veľkosť 7 hektárov. Che ho vyhlásiť Urbárske pozemkové spoločenstvo v Dubnici nad Váhom.

Malo by chrániť lúčnu časť, na ktorej rastie vzásny popolavec moravský a aj priliehajúci bukovo-jaseňový les. 

Návrh pripravili pracovníci CHKO Strážovské vrchy. Ten musia podať na príslušný okresný úrad. Podľa Urbárskeho pozemkového spoločenstva by problém s vyhlásením byť nemal, pretože vec už predrokovali s úradom. 

Oblasť nemôže mať najvyšší stupeň ochrany (5. stupeň), pretože lúky si vyžadujú pravidelné kosenie, aby popolavec nezarástol burinou. 

Súkromné chránené územia vyhlasuje okresný úrad a nie vláda. Stupeň ochrany sa potom pridelí taký, aký si krajina vyžaduje alebo aký chce uviesť vlastník. Za vyhlásenie by sa nemalo nič platiť.

Najnovšie správy