Na Slovensku zakážu predaj niektorých plastov. Ktorých ?

05.04.2019 o 10:39 - Peter Minárik
  • Článok

Od 1. januára roku 2021 zoženiete niektoré jednorázové plastové výrobky len ťažko. 

Na Slovensku zakážu predaj niektorých plastov. Ktorých ?

Poslanci Európskeho parlamentu ešte 27. marca schválili smernicu, ktorá zakazuje od roku 2021 používanie niektorých jednorázových plastových výrobkov. 

Minister životného prostredia László Sólymos informoval, že na Slovensku bude platiť zákaz predaja niektorých druhov plastových výrobkov od 1. januára 2021.

Zákaz sa má týkať plastových výrobkov, ku ktorým už dnes existujú alternatívy. Týka sa to napríklad plastových slamiek, tyčiniek do uší, plastového príboru, tanierov, nádob na jedlo a nápoje z polystyrénu, paličiek na miešanie nápojov alebo paličiek, ktoré držia balóny. 

Tieto plasty patria k desiatim najrozšírenejším jednorázovým plastovým výrobkom, ktoré nachádzajú na pobreží Európy. Spolu s rybárskym náčiním tvoria až 70 percent všetkého odpadu v moriach.

Ďalším krokom EÚ je obmedzenie používania plastových fliaš, respektíve docielenie toho, aby do roku 2025 bolo recyklovaných až 90 % fliaš. Ako to docieliť, nechala EÚ na jednotlivé členské štáty. Väčšina krajín plánuje zaviesť zálohovanie plastových fliaš a toto sa týka aj Slovenska.

Obmedzenie plastových výrobkov sa už dnes týka napríklad plastových tašiek, ktoré v obchode nedostanete zadarmo, ale je potrebné za ne zaplatiť. Ročne jeden Slovák minul viac ako 450 tašiek na rok. Podľa predbežných údajov klesol tento počet po spoplatnení plastových tašiek o polovicu.

Najnovšie správy