Na západe je sucho. Hrozia požiare

03.07.2019 o 07:21 - P.M.
Článok

Vlna horúčav a nedostatok zrážok v oblasti západného Slovenska spôsobila, že na západe stúpa nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.

Na západe je sucho. Hrozia požiare

Nebezpečenstvo vzniku požiarov v prírode sa v Bratislave opäť zvýšilo. Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta SR Bratislavy preto od utorka znova vyhlásil čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 metrov od hranice lesného pozemku) na území hlavného mesta. Informujú o tom hasiči na webovej stránke hasicisr.sk, ale aj prostredníctvom stránok bratislavských mestských častí.

V danom období sa napríklad zakazuje najmä fajčiť, odhadzovať horiace či tlejúce predmety alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Taktiež je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch, pre ktoré je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a v ich ochrannom pásme. Zákaz sa tiež týka zakladania ohňa, opekania či grilovania aj na vyhradených ohniskách v lesoch.

Index požiarneho nebezpečenstva, zdroj: SHMÚ
Index požiarneho nebezpečenstva, zdroj: SHMÚ

V prípade porušenia zákazu môže byť právnickej osobe a podnikajúcej fyzickej osobe uložená pokuta do 16.596 eur, fyzickej osobe do 331 eur. Pokuty vymedzuje zákon o ochrane pred požiarmi. 

(TASR)