Nad Maďarskom sa dnes objavili tromby

09.05.2018 o 21:37 - Soltvadkert - P.M.
Článok

Búrky u našich južných susedov sa dnes postarali o výskyt fenoménu funnel cloud alebo v známejšom termíne tromba.

Nad Maďarskom sa dnes objavili tromby
foto: Idokep

Nad Maďarskom dnes pozorovali niekoľko trómb. Jedna sa vyskytla na juhu Maďarska pri meste Soltvadkert.

foto: Idokep

Ďalšie tromby sa vyskytli trochu bližšie k nášmu územiu v oblasti Stoličného Belehradu. Trombu pozorovali pri mestečkách Füle a Úrhida.

foto: Idokep

Tromba je jav pripomínajúci tornádo. Tento veterný vír sa však nedotkne zeme a preto nepredstavuje výraznejšie nebezpečenstvo.