Najekologickejšie mesto na Slovensku

15.11.2021 o 20:30 - Veronika Salayová

Košice sú z pohľadu nakladania s odpadmi najekologickejším mestom na Slovensku. Vyplýva to z výpočtov, do ktorých je zarátaná aj recyklácia kovov, ktorá má zásluhu na lepších štatistikách. Uhlíková stopa Košíc je na úrovni 132 kg ekvivalentu oxidu uhličitého na jednu tonu komunálneho odpadu. Nasleduje Bratislava s hodnotou 243 kg. Všetky ostatné krajské mestá majú uhlíkovú stopu nad 350 kg ekvivalentu CO2 na tonu komunálneho odpadu.

Ilustračné. Foto: unsplash
Ilustračné. Foto: unsplash