Obežná dráha Jupitera by mohla rozhodnúť o existencii života na Zemi

14.09.2022 o 17:30 - Zuzana Macháčová

V celom vesmíre poznáme iba jedno miesto, o ktorom s istotou vieme, že je vhodné k životu. Pokiaľ sa teda snažíme nájsť inú obývateľnú planétu, používame Zem ako ideálny vzor.

Obežná dráha Jupitera by mohla rozhodnúť o existencii života na Zemi
Porovnanie veľkosti Zeme a Jupitera, zdroj: Pixabay

Vo vesmíre je veľké množstvo faktorov, ktoré ovplyvňujú podmienky na jednotlivých planétach. Zistiť, čo konkrétne ovplyvňuje určitý jav, je tak kvôli veľkému množstvu premenných veľmi zložité. Vedcom sa teraz podarilo zistiť, čo presne by sa muselo zmeniť, aby bola Zem ešte obývateľnejšia.

Za desaťročia štúdií a pozorovaní vesmíru sa vedcom zatiaľ nepodarilo nájsť žiadne iné nebeské teleso, na ktorom by boli vhodné podmienky pre existenciu života. Pri analýze vlastností planéty sa zameriavajú na prvky charakteristické pre Zem a používajú ju ako ideálny model.

Dráha piatej planéty

Na našu planétu a vôbec všetky ostatné objekty v Slnečnej sústave má veľký vplyv Jupiter. Planéta Jupiter je dvaapolkrát ťažšia ako všetky ostatné planéty dohromady a jeho gravitačné pôsobenie je tak obrovské.

V roku 2019 astronómovia prezentovali štúdiu, podľa ktorej by akékoľvek vychýlenie obežnej dráhy Jupitera mohlo spôsobiť nestabilitu celej Slnečnej sústavy. Nová štúdia však ukázala, že zmena Jupiterovej orbity by mohla mať aj pozitívne účinky.

Vedúca výskumu Pam Vervoortová z Kalifornskej univerzity hovorí: „Veľa ľudí je presvedčených, že Zem je symbolom obývateľnej planéty a akákoľvek zmena v Slnečnej sústave na ňu môže mať iba zlý vplyv. Teraz však vieme, že obe tieto domnienky sú mylné.“

Obežná dráha Jupitera je skoro kruhová. Pokiaľ by sa pretiahla, tak ako je to typické u ostatných planét, malo by to nielen na našu planétu značný vplyv. Čím bližšie je totiž Jupiter k Slnku, tým viac je zemská os naklonená.

Teplota a ročné obdobia

Väčší náklon znamená väčšie teplotné rozdiely medzi jednotlivými ročnými obdobiami. V opačnom prípade, ak by sa zemská os narovnala, by sa teplotné výkyvy zmenšili a klíma by tak bola po celý rok rovnaká. Podmienky pre život by tak boli oveľa prívetivejšie.
 
Obežnú dráhu Jupitera ani náklon zemskej osi len tak zmeniť nedokážeme. Napriek tomu má tento objav pre astronómov veľký význam. Mení totiž pohľad na to, podľa akých parametrov posudzujú prípadnú obývateľnosť planét mimo Slnečnej sústavy.

Až doteraz za ideálny vzor považovali našu Zem. Hlavnými indikátormi vhodných podmienok tak bola vzdialenosť od svojej hviezdy a existencie tečúcej vody. Vďaka novej štúdii teraz však astronómovia vedia, že pri hľadaní potenciálne obývateľných planét musia brať do úvahy aj sezónne výkyvy.