Nová éra! Choroby sa už sledujú aj cez satelity

12.11.2020 o 15:00 - Veronika Salayová
  • Článok

Svetoví klimatológovia a meteorológovia spojili sily s epidemiológmi a začali aktívne spolupracovať. Výskum sledovania chorôb teraz vstupuje do novej éry, kde je dôležitú rolu podľa odborníkov zohráva aj meniaca sa klíma.

Nová éra! Choroby sa už sledujú aj cez satelity
Ilustračné. Foto: NASA

Vedci už dávnejšie zistili, že na vplyv prepuknutia určitej choroby veľmi vplýva aj klíma. Sú rôzne choroby, ktorým sa viac darí vo vlhkom prostredí či menej v horúcom a pod. NASA Earth pomocou svojich satelitov veľmi pozorne sleduje klímu a podnebie v jednotlivých oblastiach sveta a v spolupráci s epidemiológmi vedia zistiť, do akej miery môže choroba prepuknúť aj vďaka klimatickým zmenám vo svete.

Ide o revolučnú spoluprácu, ktorá môže byť veľmi nápomocná v boji proti rôznym epidémiám. Predvídaním, kedy a kde by sa podmienky pre určité choroby mohli stať priaznivými, môžu výskumníci na základe teploty, zrážok či vegetácie veľmi výrazne pomôcť miestnym vládam a medzinárodným zdravotníckym organizáciám zamerať svoje zdroje na zmiernenie ohnísk.

K prepuknutiu chorôb dochádza z určitých dôvodov a počasie zohráva v tomto veľmi dôležitú rolu. Vedci sa zamerali na minulosť, kedy zistili, že napríklad vážne ochorenia ako chorela, malária, horúčka dengue a zika boli podmienené danou klímou v dobe prepuknutia jednotlivých epidémií.

Mnohé choroby spôsobujúce epidémiu sú prenášané napríklad komármi či inými živočíchmi, a rovnako aj v tomto prípade musia byť splnené vhodné klimatické podmienky pre prenos choroby.

NASA spolu s poprednými organizáciami ako GEO, UNICEF, CDC, PAHO spojili sily v boji o verejné zdravie na našej Zemi. 

„Začlenenie satelitných pozorovaní do modelov chorôb sa stalo pre epidemiológov a zdravotníckych pracovníkov inovatívnym konceptom a ukázalo sa, že je cennou súčasťou pri rozhodovaní o verejnom zdraví. Používanie satelitných údajov v modeloch chorôb sa zmenilo z relatívne cudzieho na takmer bežné,“ uviedol John Haynes, programový manažér programu NASA Earth Applied Sciences.

Najnovšie správy