Obmedzená doprava, čistejší vzduch. Takýto dopad má karanténa

25.03.2020 o 15:06 - Veronika Andrejková
  • Článok

Podľa Európskej enviromentálnej agentúry majú striktné obmedzenia v doprave za dôsledok čistejšie ovzdušie v Európe.

Obmedzená doprava, čistejší vzduch. Takýto dopad má karanténa
foto: Mick de Paola

Najnovšia správa EEA, ktorá vyšla dnes hovorí o poklese oxidu dusičitého v ovzduší. To je následok práve opatrení, ktoré zaviedli mnohé krajiny v súvislosti so šíriacim sa koronavírusom SARS-CoV-2 a s ním spojenou pandémiou ochorenia COVID-19.

O zlepšení kvality ovzdušia v Číne a Taliansku sme už informovali. Avšak podľa najnovších meraní sa ovzdušie zlepšilo aj v ďalších krajinách. 

V španielskych mestách Madrid a Barcelona v minulom týždni, teda od 16. do 22. marca, klesla koncentrácia škodlivých látok až o 55%. V portugalskom Lisabone o 40%. 

Podobne je to aj v ďalších oblastiach, kde je prísna karanténa. Obmedzenie osobnej, hromadnej a leteckej komerčnej dopravy, má tak svoje pozitíva. 

Znečistené ovzdušie prispieva aj k náchylnosti obyvateľov na respiračné a alergické ochorenia, ktoré môžu mať súvis aj s väčšou náchylnosťou na ochorenie COVID-19.

Najnovšie správy