Ochrana prírody na Slovensku. Ako sme na tom?

11.09.2019 o 18:10 - Veronika Andrejková
  • Článok

V poslednej dobe počujeme hlavne o výkupe PET fliaš, ale aj o znečistení Žitného ostrova mikroplastmi a iných vodných zdrojov rakovinotvornými látkami. Ako sme teda na tom s ochranou prírody?

Ochrana prírody na Slovensku. Ako sme na tom?

K ochrane prírody patrí určite aj triedenie odpadu a regulácia čiernych skládok. Organizácia zodpovednosti výrobcov ENVI-PAK apeluje na dôslednejšiu legislatívu a zvýšenú kontrolu dodržiavania zákonov. 

V budúcom roku by sme mali recyklovať 50 percent z vyprodukovaného komunálneho odpadu. Konkrétne to znamená, že by sme mali vyzbierať o 165.000 ton viac papiera, plastov, skla a kovových materiálov ako je tomu aktuálne.

V oblasti ochrany životného prostredia začali spoluprácu slovenskí experti aj s tými rakúskymi. Chcú zlepšiť informovanosť o životnom prostredí, podporiť obehové hospodárstvo, ochranu ovzdušia a zefektívniť vodné hospodárstvo. 

Boj proti klimatickým zmenám sa stáva prioritou aj v politickej oblasti. Slovensko sa zaviazalo do roku 2050 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Uhlíková neutralita je stav, kedy je z atmosféry absorbovaných toľko emisií, koľko sa ich tam vypustí.

Okrem iného u nás funguje aj niekoľko neziskových organizácii, ktoré sa venujú ochrane prírody.

Legislatíva a občianske združenia však nemôžu byť záchrancami našej planéty. Ochrana prírody by sa mala stať prioritou každého človeka.

Najnovšie správy