Po zrážkach z uplynulých dní je sucho takmer zažehnané

15.06.2018 o 07:47 - P.M.
Článok

Výdatné zrážky v uplynulých dňoch konečne pomohli zmierniť sucho. Podľa dát už máme len niekoľko oblastí, kde trpí pôda nedostatkom vlahy a kde je súčasne vysoké riziko vzniku požiarov.

Po zrážkach z uplynulých dní je sucho takmer zažehnané

Búrky sprevádzané prívalovými zrážkami priniesli v uplynulých dňoch pomerne výrazné množstvo vlahy na naše územie. Tá prispela k výraznému zníženiu rizika požiarov a k zmierneniu sucha. 

Najmenej vlahy v uplynulých dňoch spadlo v oblasti Pohronia, či Turca. Tu je stále vysoké nebezpečenstvo vzniku požiarov.

Zrážky z uplynulých dní súčasne spôsobili, že zrážkový deficit, ktorý panoval na mnohých miestach nášho územia sa pominul, resp. sa zmenil na zrážkový prebytok. Inými slovami, pokiaľ doteraz v niektorých miestach nášho územia celkové ročné zrážky chýbali, tak k aktuálnemu dňu je ich viac ako je dlhodobý priemer.