Podarí sa vrátiť život do jedom otrávenej rieky Bečva? Odborníci už majú odpoveď

27.12.2020 o 18:00 - Dominik Cenkner
  • Článok

Ešte v utorok zverejnili výsledky novembrového prieskumu biodiverzity rieky Bečva po tom, čo ju v septembri tohto roka neznámy páchateľ otrávil kyanidom. Tieto informácie napovedali viac o tom, či sa do rieky vráti život.

Podarí sa vrátiť život do jedom otrávenej rieky Bečva? Odborníci už majú odpoveď
Do českej rieky Bečva by sa mal vrátiť život, Foto: novinky.cz

Na prieskume sa podieľali odborníci z Agentúry ochrany prírody a krajiny Českej republiky (AOPK), Ústavu biológie stavovcov AV ČR, Českého rybárskeho zväzu a Povodia Moravy. Z neho vyplýva, že septembrovú otravu prežilo časť rýb zo všetkých druhov.

Do vôd rieky Bečva by sa vďaka tomu mal postupne vrátiť život. Z monitoringu rieky, ktorý inštitúcie previedli, vyplýva, že sa v rieke zachovali pre ryby potravinové zdroje a taktiež že prežila aspoň časť rýb, vrátane generačných, väčšiny druhov.

„To je dobrý predpoklad pre prirodzenú reprodukciu. Ryby sa v otrávenom úseku postupne rozšíria.“ Takto komentoval závery prieskumu riaditeľ sekcie ochrany prírody a krajiny AOPK, Pavol Pešout.

Závažná ekologická havária, ktorú podľa vyšetrovateľov spôsobili kyanidy, postihla rieku ešte 20. septembra na približne 40 km úseku pod Valašským Meziříčím až po Přerov. Jed mal podľa odborníkov poškodiť celý vodný biotop.

Do kafilérie rybári odviezli cez 40 ton rýb. Celkové škody ešte stále neboli vyčíslené. Navyše v ďalších týždňoch došlo k ďalším ekologickým haváriám.

Z prieskumov vyplýva, že septembrová havária mala väčší vplyv na staršie ryby. „Pozitívnym zistením bola prítomnosť aspoň malého počtu generačných rýb niektorých druhov,“ uviedla hovorkyňa AOPK, Karolína Šůlová.

Kto jed do rieky vypustil, vyšetruje polícia. Ľudia nielen z Česka, ale aj okolitých krajín, sa medzitým spájajú vo finančnej podpore na obnovu života v postihnutej rieke. Rybárske združenie na tento účel zverejnilo aj transparentný účet.

Najnovšie správy