Pozor, dnes dýchame na väčšine Slovenska znečistený vzduch!

11.01.2021 o 12:30 - Veronika Salayová

Dnes je v mnohých slovenských mestách a obciach zlá kvalita ovzdušia. Znečistený vzduch vykazuje až 24 monitorovacích staníc na Slovensku. 

Pozor, dnes dýchame na väčšine Slovenska znečistený vzduch!
Aktuálna situácia na Slovensku. Zdroj: dnesdycham.sk

Ľudia trpiaci dýchacími ochoreniami, starší ľudia, tehotné ženy a malé deti by si mali dnes dávať pozor na zlú kvalitu ovzdušia, ktorú na Slovensku eviduje 24 monitorovacích staníc.

Dnes dýchame znečistený vzduch v Bratislave, Malackách, Trnave, Seredi, Trenčíne, Žiline, Martine, Ružomberku, Prievidzi, Handlovej, Žiari nad Hronom, Banskej Bystrici, Jelšave, Krompachoch, Bardejove, Prešove, Košiciach, vo Veľkej Ide, Vranove nad Topľou, Strážskom a Humennom.

Zhoršená kvalita vzduchu je vo Zvolene, v Bystričanoch, Nitre, Topoľníkoch a v Pezinku.

Čistý vzduch je „len“ na 10 monitorovacích staniciach po Slovensku. 

Aktuálna situácia na Slovensku. Zdroj: dnesdycham.sk
Aktuálna situácia na Slovensku. Zdroj: dnesdycham.sk

Väčšina staníc eviduje zvýšený obsah znečisťujúcej látky PM2,5 v ovzduší. Ide o zmes rôznych látok tuhého alebo kvapalného skupenstva rozptýlených v ovzduší s aerodynamickým priemerom do 2,5 µm, čo je 20-krát menej ako hrúbka vlasu.

Najväčším znečisťovateľom sú vykurované domácnosti. Pri spaľovaní tuhých palív v domácnosti vznikajú okrem žiaduceho tepla aj plynné a tuhé znečisťujúce látky, ktoré unikajú do ovzdušia.

Jemné aerosólové častice, ktoré sa podľa veľkosti delia na častice PM10 a PM2,5, predstavujú zdravotné riziko. Emisie z domáceho vykurovania sa podieľajú v značnej miere na zhoršení lokálnej kvality ovzdušia.