Prach zo Sahary zasiahol Cyprus

- Ľ.F.
Článok

Masy prachu zo Sahary sa dostali počas včerajšieho dňa vplyvom tlakovej níže nad Cyprus. Vysoká koncentrácia prachových častíc spôsobila, že obloha bola hnedá a viditeľnosť výrazne klesla.