Prípadov vypaľovania trávy v regióne Tatier pribúda

04.04.2019 o 13:41 - Peter Minárik
  • Článok

Napriek sústavnému zdôrazňovaniu škodlivosti a nebezpečnosti vypaľovania suchej trávy v jarnom období, pod Tatrami každoročne narastá počet požiarov i výška spôsobenej škody. 

Prípadov vypaľovania trávy v regióne Tatier pribúda

„Plošné vypaľovanie trávy a porastov ohrozujúce životné prostredie pritom zakazuje v slovenskej legislatíve viacero zákonov. Okrem zákona o odpadoch je to aj zákon o ochrane prírody a krajiny a v neposlednom rade tiež zákon o ochrane pred požiarmi,“. Uviedla to Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej. Upozornila, že takýmto konaním dochádza k poškodzovaniu okolitého prostredia a pomalým spôsobom aj zdravia obyvateľov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru (HaZZ) v Kežmarku prostredníctvom belianskej samosprávy vyzýva občanov, aby dbali na dodržiavanie predpisov o ochrane pred požiarmi. „Predovšetkým apelujeme na to, aby nedochádzalo k vypaľovaniu suchých porastov. Taktiež je dôležité nezakladať oheň na miestach, kde by sa mohol šíriť. Obzvlášť nebezpečné je to počas dlhotrvajúceho suchého počasia, aké máme teraz,“ konštatovala 

Grivalská s tým, že v prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z predpisov o ochrane pred požiarmi môže príslušný správny orgán uložiť pokutu občanovi do výšky 331 eur a podnikateľovi do výšky takmer 16.600 eur. Profesionálni kežmarskí hasiči budú v tejto súvislosti vykonávať hliadkovaciu činnosť, a to najmä v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

Aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru v Spišskej Belej zasahovali koncom marca pri dvoch požiaroch lesa a suchej trávy. Najprv ich požiadali o pomoc pri hasení požiaru na ploche 20.000 štvorcových metrov v katastrálnom území Tvarožná a Žakovce. Pri tejto akcii spolupracoval HaZZ z Kežmarku a Popradu, ale tiež dobrovoľníci z Ľubice a Tvarožnej. „Neskôr likvidovali naši dobrovoľníci v spolupráci s HaZZ Kežmarok požiar maringotky a suchej trávy v Spišskej Belej,“ doplnila Grivalská. Zároveň upozornila, že povinnosti v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, majú právnické aj fyzické osoby. 

(TASR)

Najnovšie správy