Sahara sa stále zväčšuje. Rozširuje sa najmä na juh

- Sahara - P.M.
Článok

Rozloha Sahary je o málo menšia ako je celková rozloha Číny, no odborníci upozornili, že Sahara sa z roka na rok rozširuje.

Sahara sa stále zväčšuje. Rozširuje sa najmä na juh

Sahara sa rozkladá na 9,4 miliónoch km2 a podľa článku publikovaného v časopise Journal of Climate sa z roka na rok rozširuje. Na juhu Afriky totiž dochádza k čoraz teplejším rokom. 

Hlavným kritériom, na základe ktorého je prostredie považované za púšť je množstvo zrážok za rok. Medzi púšť patria oblasti, kde ročný úhrn zrážok neprekročí 300 l na m2 a práve takýchto oblastí narastá.

Medzi rokmi 1920 až 2013 tak rozloha Sahary narástla podľa článku až o 10%.