Správa o stave planéty: Populácia zvierat klesla o dve tretiny

10.09.2020 o 12:56 - Veronika Andrejková
  • Článok

Svetový fond na ochranu prírody každoročne vypracúva Správu o stave planéty. Tá tohtoročná priniesla hrozivé fakty. Populácia žijúcich zvierat na svete klesla o viac ako 60%. 

Správa o stave planéty: Populácia zvierat klesla o dve tretiny
foto: Jasper Wilde

Od roku 1976 klesli počty populácie zvierat na celom svete o 68%, informoval o tom Svetový fond na ochranu prírody. Ide predovšetkým o populácie stavovcov, teda rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov a cicavcov.

Organizácia použila informácie o 4392 druhoch živočíchov z 20 811 pozorovaných populácií na celom svete. Najväčší úbytok zvierat zaznamenali v Latinskej Amerike a Karibiku, neuveriteľných 84%. Nasleduje Afrika s úbytkom 65%. Najviac klesla populácia sladkovodných živočíchov a to o závratných 84%. 

To všetko má za následok stratu biodiverzity prostredia, ktorá môže narušiť ďalšie prírodné procesy na svete a aj u nás. Podľa riaditeľky WWF Slovensko, Miroslavy Plassmann, ani my na Slovensku nemôžeme stáť bokom a len sa prizerať na stratu biodiverzity.

Riešením podľa nej je u nás zaviesť bezzísahové zóny aspoň na polovici územia národných parkov, v rezerváciách a pralesoch. Zlepšiť by sme mali aj stav vôd a spôsob výroby či spotreby potravín a výrobkov. 

Správa o stave planéty vyšla pred 75. plenárnym zasadnutím OSN. Na ňom by mali lídri krajín zhodnotiť uplatňovanie Parížskej dohody a dohovoru o biologickej diverzite. 

Najnovšie správy