Na základe rôznych faktorov meteorológovia očakávajú, že sezóna hurikánov v Atlantiku v roku 2020 bude aktívnejšia, ako je priemer. 

Tohtoročná sezóna bude mať s najväčšou pravdepodobnosťou zvýšený počet tropických systémov v atlantickej kotline, čo zahŕňa oblasť Atlantického oceánu, Mexického zálivu a Karibského mora.

Atlantická hurikánová sezóna už „klope na dvere“. Trvá od 1. júna do 30. novembra.

Potenciálne by podľa prognóz mohlo ísť o 18 až 22 búrok a 8 až 11 hurikánov a z nich 2 až 5 by sa mohli stať hlavnými hurikánmi. Najmä v Mexickom zálive sa očakáva aktívnejšia hurikánová sezóna.

Mexický záliv je veľmi teplý, je o niekoľko stupňov nadpriemerný, čo veľmi výrazne vplýva na vznik nebezpečných hurikánov. Ďalším faktorom sú potenciálne vhodné podmienky na vznik La Nina, ktoré môžu vytvoriť priaznivejšie podmienky pre oveľa vyššiu aktivitu hurikánu počas druhej časti sezóny 2020.

Zároveň americké inštitúcie vyjadrili obavy z hurikánovej sezóny, ktorá by mohla zhoršiť pandémiu koronavírusu. V dôsledku obáv z nákazy vírusom by sa mohli do veľkej miery obmedziť kapacity na evakuáciu, rovnako by mohlo dôjsť k obmedzeniam pri poskytovaní zdravotnej pomoci.