V decembri pred vypuknutím pandémie koronavírusu boli v Číne veľmi vysoké koncentrácie emisií oxidu dusičitého vo vzduchu.

Po tom, čo čínska vláda pozastavila priemyselnú činnosť, zatvorila továrne a obmedzila dopravu na minimum, emisie a smog veľmi výrazne poklesli.

V januári údaje zo satelitu Copernicus Sentinel-5P ukázali výrazný pokles emisií oxidu dusičitého hlavne v severnej časti krajiny, kde je najhustejšia populácia obyvateľstva. 

Zhruba v polovici marca Čína vyhlásila, že pandémia koronavírusu sa skončila a život v krajine sa postupne vracia do normálnych koľají.

Školy, továrne a iné verejné priestory sa v Číne postupne otvárajú, priemyselná aktivita sa taktiež zvyšuje.

Tento fakt je už „vo vzduchu cítiť“ a odrazil sa na kvalite ovzdušia. Ako ukazujú analýzy satelitných snímok, emisie oxidu dusičitého sa v týchto dňoch opäť zvyšujú.