Varovanie vedcov: Rastlinám v Alpách hrozí kvôli roztápaniu ľadovcov vyhynutie

04.02.2021 o 19:04 - Dominik Cenkner
  • Článok

To, že masívne roztápanie ľadovcov ohrozuje ľudí, si už mnoho z nás začína pomaly uvedomovať. Najnovšia štúdia publikovaná v časopise Frontiers in Ecology and Evolution však poukazuje na ďalší, rovnako závažný problém.

Varovanie vedcov: Rastlinám v Alpách hrozí kvôli roztápaniu ľadovcov vyhynutie
Ilustračné foto, zdroj: wallpaperaccess.com

Podľa štúdie je totiž rozmanitosť alpských rastlín v ohrození. Roztápanie ľadovcov môže mať v budúcnosti za následok dokonca vyhynutie niektorých vzácnych druhov.

Rastliny sú však jedným zo symbolov Álp. Nájdeme ich dokonca v niektorých likéroch či liečivách a tvoria taktiež základ miestnych potravinových reťazcov. Prísť o nich by tak bola obrovská škoda.

Vedci vo svojom výskume využili geologické záznamy štyroch alpských ľadovcov. Pomocou nich tak zmapovali, ako v minulosti ľad z rôznych častí hôr ustupoval. Následne tak odhadli, ako ich roztápanie bude pokračovať v budúcnosti.

Tieto poznatky následne skombinovali s výsledkami štúdia 117 rastlín a analýzou podmienok miestneho prostredia. Ich závery však nikoho nepotešia.

Na jednej strane vedecký tím síce došiel k záveru, že ústup ľadovcov a zvýšenie teplôt síce môžu viesť ku zvýšeniu rozmanitosti alpských rastlín, no na druhej strane to s najväčšou pravdepodobnosťou bude len dočasné.

„Naše výsledky naznačili, že akonáhle ľadovce zmiznú, rozmanitosť rastlín sa nakoniec zníži. Až 22 % druhov, ktoré sme analyzovali, môže po roztopení ľadovcov lokálne či dokonca celkovo vyhynúť,“ uviedol hlavný autor štúdie Gianalberto Losapio.

Podľa neho ide o dôkaz jednej veci. Nie všetky rastliny sú si pred zmenou klímy rovné.

„Takzvaní víťazi z tohto procesu ťažia. Naopak porazení budú trpieť,“ dodal Losapio. Vyhynutie by sa tak mohlo týkať niektorých endemických rastlín. Vedci sa domnievajú, že by mohli z alpskej oblasti zmiznúť pravdepodobne do 150 rokov od ústupu ľadovcov.

Najnovšie správy