VIDEO: Na Laborci sa narušila hrádza. Voda zaplavuje východné Slovensko

25.01.2021 o 15:22 - Peter Minárik
  • Článok

Zatiaľ čo mnohé oblasti východného Slovenska sužuje kalamita, tak vo Východoslovenskej nížine bojujú s vodou. Hrozí, že obec Vojany zaplaví voda.

VIDEO: Na Laborci sa narušila hrádza. Voda zaplavuje východné Slovensko

Na Laborci došlo k narušeniu hrádze. To znamená problémy, no situáciu oveľa viac komplikuje fakt, že voda v Laborci vplyvom výdatných zrážok v uplynulých hodinách prudko stúpa a stúpať bude naďalej.

Dispečing Slovenského vodohospodárskeho podniku dnes po polnoci získal informáciu, že v miestach, kde sa pracuje na plynovode, sa narušila hrádza rieky Laborec, čím dochádza k podmáčaniu a postupnému zaplaveniu nezastavanej časti medzi obcami Vojany a Krišovská Liesková.

Vodohospodári ešte v noci zvolali krízový štáb, ktorý rozhodol, že sa otvorí polder Beša s cielom odvrátenia prívalovej vlny do zastavanej časti.

Narušená hrádza predstavuje nebezpečenstvo, no situáciu výrazne zhoršuje počasie. Hladina Laborca stúpa, pričom od polnoci vystúpila o ďalších 30 cm.

Na staniciach Pavlovce nad Uhom a Čičarovce vyhlásili 3. stupeň povodňovej aktivity.  Na týchto staniciach prečerpávajú vodu do kanálovej siete, aby odľahčili zasiahnuté územie.

Problémom predstavujú Vojany, čo je najnižší bod. V obci preto preventívne inštalujú vrecia s pieskom, aby zabránili prípadnej povodňovej vlne a zaplaveniu obce a čaká sa na otvorenie spomínaného poldra.

Problémy sú aj na ďalších miestach v okresoch Sobrance, Michalovce a Trebišov. Napríklad rieka Okna je na viacerých úsekoch rozvodnená a voda zaplavuje polia.

Medzičasom na poškodenej hrádzi začali so zabezpečovacími prácami na oprave hrádze. Zábery zverejnil Slovenský vodohospodársky podnik.

Najnovšie správy