Vo vode v obci Cerová našli fluorantén

28.08.2019 o 11:17 - Veronika Andrejková
  • Článok

Po tom ako sme včera informovali o mikroplastoch v pitnej vode zo Žitného ostrova, sa takisto v pitnej vode v okrese Senica našiel fluorantén. 

Vo vode v obci Cerová našli fluorantén

Hygienici, podľa TASR, okamžite odporúčali tento problém riešiť a o celom postupe a krokoch ich musí vodárenská spoločnosť informovať. 

Zdrojom tejto látky vo vode je opotrebované potrubie. Fluorantén vzniká hlavne pri spaľovaní organických látok a pyrolýze. V pitnej vode sa vyskytuje už len výnimočne, väčšinou práve tam, kde sa ešte stále používa staré potrubie s uhoľným dechtovým obložením rozvodov z liatiny alebo tvárnej liatiny. Ďalším zdrojom tejto látky je aj ovzdušie a to výfukové plyny či prírodné požiare.

Jej väčšie množstvo v organizme spôsobuje genetické zmeny v bunkách a vznik karcinogénnych ochorení.

Obyvatelia Cerovej až do odvolania nemôžu používať vodu z vodovodu na pitie či varenie.

Bratislavská vodárenská spoločnosť vyhlásila, že situáciu nepretržite monitoruje, pracuje na náprave a priebežne komunikuje aj so starostom obce.

Pitná voda, podľa vodární, je v okolitých obciach zdravotne nezávadná a vhodná na konzumáciu.

Najnovšie správy