Významná časť riek môže vyschnúť pre veľkú spotrebu vody

26.10.2019 o 07:10 - Veronika Andrejková
  • Článok

Podzemné vody sú hlavnými zdrojmi tejto vzácnej tekutiny pre ľudí. Ich nadmerné využívanie spôsobí vysychanie riek a jazier.

Významná časť riek môže vyschnúť pre veľkú spotrebu vody

Na podzemnej vode sú závislé dve miliardy ľudí či už hovoríme o priamej spotrebe alebo jej využívaní v poľnohospodárstve. Jej zásoby sú však ohrozené kvôli zvyšujúcemu sa počtu ľudí a ich neekologickému využívaniu vodných zdrojov.

Vedci skúmali pomer rýchlosti, ktorou sa voda dostáva do riek, jazier či ostatných vodných plôch a rýchlosti jej spotreby ľuďmi. Zistila, že už vo vyše 20 percentách došlo k výraznému zlomu - množstvo odoberanej vody je väčšie ako jej prietok v rieke.

Neskôr vytvorili rôzne scenáre, ako to bude v budúcnosti zo zásobami vody vyzerať. Podľa nich nebude o 30 rokov väčšina podzemných rezervoárov vody schopná udržať vodné ekosystémy.

Mexické plantáže, zdroj: pxhere
Mexické plantáže, zdroj: pxhere

Na podzemnú vodu je naviazané hlavne poľnohospodárstvo v Mexiku či celé povodie riek Indus a Ganga. Podobné problémy však začne mať neskôr aj Afrika a južná Európa, pretože dopyt po vode bude stále stúpať.

Musíme tak začať využívať vodu udržateľnejším spôsobom. 

Zmiernenie klimatických zmien nezávisí len od znižovaní emisií, ale potrebujeme zmeniť zmýšľanie a spôsob správania vo všetkých oblastiach. 

Najnovšie správy