Z čistiarne odpadových vôd z Vrakune po búrke unikli splašky do Malého Dunaja

26.05.2022 o 14:27 - Veronika Salayová

Slovenská inšpekcia životného prostredia informuje o úniku kalu a splaškov do Malého Dunaja z čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni. Kal zabíja ryby a dochádza k prvým úhynom. 

Z čistiarne odpadových vôd z Vrakune po búrke unikli splašky do Malého Dunaja
Foto: SIŽP/FB

Kal zo splaškov sa počas búrok vylial do Malého Dunaja a kontaminoval rieku na niekoľkých desiatkach kilometrov, informuje Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

Na mieste ekologickej katastrofy sa nachádzajú inšpektori a vyhodnocujú aktuálny stav a koordinujú nápravné opatrenia.

Kal spôsobuje stratu kyslíka vo vode, čím zabíja ryby a vodné živočíchy krutou smrťou udusením. Na mieste dochádza k prvým úhynom rýb, pričom ich zrejme bude viac.

Foto: SIŽP
Foto: SIŽP/FB

Splašky zrejme unikli z Vrakune

Kal a neprečistené splašky údajne unikli z čistiarne odpadových vôd vo Vrakuni, uvádza SIPŽ.

„Pre takéto situácie slúži manipulačný poriadok, ktorý určuje presný postup, ako konať tak, aby sa škody na životnom prostredí minimalizovali,“ píše SIŽP na svojej facebookovej stránke.
 
Ani prívalové dažde nie sú podľa inšpekcie ospravedlnením takejto ekologickej katastrofy, ktorá bude mať dlhodobé environmentálne dôsledky. 
 
„Ak naši inšpektori preukážu pôvodcovi vinu, bude spravodlivo, v zmysle zákona potrestaný,“ dodáva SIŽP na záver.