Za druhý polrok 2018 nás povodne stáli cez 10 miliónov eur

03.04.2019 o 15:10 - Ľubomír Franko
  • Článok

Povodne sú jedným z najnebezpečnejších javov, čo sa týka nie len ohrozenia na zdraví, no takisto materiálnych škôd. Na Slovensku si v druhej polovici roka 2018 vyžiadali škody za viac než 10 miliónov eur.

Za druhý polrok 2018 nás povodne stáli cez 10 miliónov eur

Najväčšiu časť (takmer 5,3 milióna eur) predstavovali výdavky na zabezpečovacie povodňové práce, nasledovali škody (3,8 milióna eur) a záchranné práce (viac než milión eur). Vyplýva to z materiálu v medzirezortnom pripomienkovom konaní.

Najväčšie škody utrpel štát (takmer 1,4 milióna eur), nasledovali škody na majetku firiem (viac ako milión eur) a škodu vo výške približne pol milióna eur spôsobila voda fyzickým osobám. Na vykonávanie povodňových záchranných prác najviac vyčlenili v Prešovskom kraji (513 042 eur), najmenej to bolo v Banskobystrickom kraji (2010 eur).

Pozrite si bleskovú povodeň, ktorá 29.5.2018 zasiahla obec Lednica v okrese Púchov.

Na Slovensku bol od júla do konca decembra 2018 48-krát vyhlásený tretí a 54-krát druhý stupeň povodňovej aktivity. Starostovia obcí a prednostovia obvodných úradov zároveň pre povodne v ôsmich oblastiach vyhlásili mimoriadnu situáciu. 

foto: Téryho chata, Facebook

Hlavným dôvodom povodní bol najmä vplyv počasia. Vodohospodári však

upozorňujú aj na nesprávne využívanie poľnohospodárskych plôch v blízkosti vodných plôch ale takisto na zlú údržbu riečnych korýt. 

Najnovšie správy