Živočíchy vo svete vymierajú. Ohrozená je aj „naša“ sova plamienka

24.05.2021 o 06:30 - Veronika Salayová
  • Článok

Za posledné roky vo svete vymierajú mnohé druhy živočíchov. Medzi ne často patria aj tie vzácne či ohrozené druhy, a nie to inak ani na Slovensku. U nás hrozí vyhynutie najvzácnejšej sove – plamienke driemavej. 

Živočíchy vo svete vymierajú. Ohrozená je aj „naša“ sova plamienka
Foto: ekoparkpiestany.sk

Výrazné poškodzovanie ekosystémov na celom svete má závažné dosahy na kvalitu života všetkých organizmov. Mnohé živočíchy v dôsledku teplotných zmien či zásahov človeka do prírody strácajú svoj priestor na prežitie.

Za posledné roky sa výrazne znižuje biodiverzita, čiže rozmanitosť všetkých žijúcich organizmov na planéte, a Slovensko nie je v tomto smere výnimkou.

Strata biodiverzity sa u nás prejavuje najviac na vtáctve. Niektoré druhy sa zo Slovenska už nenávratne vytratili, sú však aj druhy, ktoré sa darí chrániť vďaka snahe odborníkov.

Populácia plamienky rapídne klesá

Na Slovensku je mimoriadne ohrozená jedna z najvzácnejších sov – plamienke driemavej. Ich populácia na Slovensku za posledné desaťročia rapídne klesla. 

Táto sova je ikonická najmä kvôli je srdiečkovému tvaru hlavy a svetlému sfarbeniu.

„Sova plamienka driemavá je na Slovensku jedným zo symbolov, ako rýchlo a zároveň nenápadne dokáže miznúť druh z voľnej prírody. V nížinných oblastiach kedysi hniezdila takmer v každej obci. Dnes spočítame páry na prstoch jednej ruky,“ povedal Kristián Bacsa z RPS pre TASR.

V roku 2020 evidovali hniezdenie piatich párov, ktoré spolu vyviedli 55 mláďat. Bacsa to označil za slovenský rekord plamienok za posledné roky.

Vyhynutie hrozí aj rastlinám

Veľkej časti rastlinného bohatstva Slovenska hrozí vyhynutie – až 150 rastlinných druhov je ohrozených. Medzi hlavné príčiny ohrozenosti a zániku rastlinstva patrí aj vytláčanie pôvodných druhov nepôvodnými, najmä inváznymi druhmi.

Nepôvodné druhy na Slovensku v súčasnosti tvoria až 24 % rastlín a ich počet sa každý rok zvyšuje. Na Slovensku pribudne tri až päť nepôvodných rastlinných druhov za rok.

Najnovšie správy