Zmena času sa blíži. Kedy si treba prestaviť hodinky?

23.09.2021 o 19:00 - Veronika Salayová

Máme tu jeseň a s ňou sa nám už tradične spája zmena času, kedy mnohé krajiny vrátane Slovenska prechádzajú z letného času na zimný. Kedy presne dochádza k zmene času?  

Zmena času sa blíži. Kedy si treba prestaviť hodinky?
Ilustračné. Foto: unsplash

Jeseň je jasným signálom tohto, že sa čoskoro nastáva zmena z letného času na zimný. Hodinky si totiž budeme prestavovať aj tento rok. 

Tento rok zmena letného na zimný čas pripadá na noc zo soboty 30. októbra na nedeľu 31. októbra. O 3.00 hodine posunieme hodiny o hodinu späť, t. j. nastavíme ich na 2.00 hod.

Pri prechode z letného na zimný čas sa hodinky nastavujú o hodinu späť, takže v noci budeme môcť počítať s ďalšími 60 minútami spánku navyše. Spať teda budeme o hodinu dlhšie, čo poteší mnohých „spachtošov“.

Rozlišovanie zimného a letného času tak ostáva v platnosti aj naďalej, keďže dohoda v Európskej únii sa ani v uplynulých týždňoch nezrodila.

Zrušenie striedania letného a zimného času sa nateraz opäť odkladá, a to najmenej do roku 2027.

Letný alebo zimný čas?

Európska únia ešte v roku 2018 avizovala, že dôjde k zrušeniu striedania času.

V lete 2018 prebehla online anketa občanov Európskej únie, kde sa náhodne ľudí pýtali,  ktorý čas preferujú.

Výsledkom ankety bolo, že väčšina ľudí by si ponechala letný čas, aj keď napriek výsledkom ankety jednotlivé vlády by skôr preferovali ponechanie zimného času.

Avšak pandémia koronavírusu túto tému zatlačila do úzadia a k definitívnej dohode nedošlo a nedošlo k nej ani tento rok.

Striedať čas sa tak bude aj naďalej, otázkou ostáva do kedy presne... Isté je, že hodinky si budeme prestavovať povinne až do roku 2027.