Zmenšuje sa plocha pôvodných lesov. Nevážime si ich a klčujeme

23.01.2021 o 19:20 - Veronika Andrejková
  • Článok

Jedným z najväčších ekologických hriechov ľudstve je to, že si nevážime naše lesy. Plocha prírodných lesov sa rapídne zmenšuje.

Zmenšuje sa plocha pôvodných lesov. Nevážime si ich a klčujeme
Ilustračný obrázok, foto: Richard Stuller

Nielen Amazonský prales ubúda rapídnou rýchlosťou. Len za minulý rok bolo spustošených 11 000 kilometrov štvorcových pôvodných lesných porastov. To je najviac za posledné roky. 

Zničili sme už na svete približne polovicu pôvodných prírodných ekosystémov. Sú to práve lesy, ktoré prirodzene bojujú voči klimatickým zmenám. Pomáhajú udržiavať stabilnú teplotu, pohlcujú oxid uhličitý a poskytujú domov pre milióny rôznych organizmov a zvierat. 

Významnú rolu hrajú hlavne pôvodné ekosystémy typické pre konkrétny región. Tie totiž dokážu prirodzene regulovať stav krajiny v danom regióne. Veľmi nepriaznivé sú rôzne človekom vysadené monokultúry. 

Ak budeme v tomto trende pokračovať o 20 - 30 rokov dosiahneme bod zlomu, kedy budú ekosystémy uvoľňovať viac oxidu uhličitého ako ho budú vedieť spracovať. 


Odlesňovanie v Amazonskom pralese, zdroj: NASA

Stromy si hromadia tento plyn v listoch, kmeňoch či koreňoch a môžu ho začať znova uvoľňovať. Sú teda ako špongia, ktorá istú časť tohto plynu nasáva. Ak sa naplnia kapacity, začnú ich vypúšťať.

Už teraz niektoré výskumy potvrdzujú, že rastliny nedokážu už tak efektívne premieňať oxid uhličitý na kyslík ako tomu bolo napríklad v predindustriálnej ére. 

Kľúčom je znižovať počet emisií a prejsť k udržateľnému životnému štýlu nielen na úrovni nás občanov, ale hlavne štátov.

Najnovšie správy