Znečistenie ovzdušia prispieva k narušeniu DNA v spermiách

04.09.2020 o 07:33 - Ostrava - Veronika Salayová
  • Článok

Vplyv znečisteného ovzdušia má vplyv na zhoršenie genetických vlastností spermií, preukázal výskum vo viacerých českých mestách. 

Znečistenie ovzdušia prispieva k narušeniu DNA v spermiách
Ilustračné. Foto: unsplash

Výskumníci sledovali vplyv ovzdušia na funkčné a genetické vlastnosti spermií u skupín mestských strážnikov v Ostrave, Prahe a v Českých Budějoviciach, informuje ČT24.

Jeden z výskumníkov Jiří Rubeš uviedol, že plodnosť mužov je veľmi zraniteľná, pričom vplyv na to má aj prostredie, v ktorom sa človek pohybuje, rovnako aj  životný štýl či práca. Preto vykonali výskum medzi 65 mestskými strážnikmi, ktorí boli nefajčiari. Vyšetrili ich v dvoch obdobiach, a to na jar a na jeseň 2019.

Vedci teda začali s výskumov vplyvu znečisteného ovzdušia na narušenie DNA v spermiách. V Ostrave sa preukázalo, že je najviac znečistený vzduch. Priemerná štvrťročná koncentrácia karcinogénneho PAU benzo [a] pyrénu v ovzduší v Ostrave v prvom štvrťroku predstavovala 4,6 nanogramov na meter kubický, zatiaľ čo za tretí štvrťrok 0,6 nanogramov. V Prahe a Českých Budějoviciach boli tieto hodnoty výrazne nižšie.

V prípade mužov z Ostravy výskumný tím zistil, že medián narušenie chromatínu predstavoval 22,6 % na jar a 18,6 % na jeseň, čo označili za veľmi významný rozdiel.

V Českých Budějoviciach boli namerané hodnoty ohľadom poruchy DNA hraničné, zdôraznil však, že tam pracovali s malým množstvom vzoriek. V prípade Prahy Rubeš podotkol, že rozdiely neboli štatisticky významné.

Výskumný tím prišiel so záverom, že vplyv bol jednoznačne preukázaný. Výsledky projektu podľa odborníka jasne preukazujú, že znečisťujúce látky v ovzduší podstatne prispievajú k narušeniu DNA v spermiách. 

Najnovšie správy