Výbuch sopky v Oceánii

foto: Por Brandon Buser
img