• Súhlas s poskytnutím osobných údajov

  Súhlas pri registrácii znenie:

  Svojim elektronickým potvrdením ako dotknutá osoba v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov potvrdzujem, že ešte pred poskytnutím svojich osobných údajov som bol/a oboznámený/á o skutočnostiach podľa Článku 13 Nariadenia.

  V prípade, že som vo formulári uviedol osobné údaje, tak súhlasím s ich spracovaním.
  Súhlasím s poskytnutím nasledovných údajov:
  • Meno a priezvisko
  • Mesto a lokalita
  • emailová adresa

  prevádzkovateľovi webu iMeteo.sk
  Peter Minárik
  Mikšová 51
  014 01 Bytča

  Meno a priezvisko, ak ho používateľ uvedie a lokalita slúžia výlučne na uvedenie autora fotografie a lokácie pozorovania na webových stránkach iMeteo.sk a mobilných aplikácii pre Android, iOS a Windows Mobile.

  E-mailová adresa bude použitá výlučne na prihlasovanie do účtu ako unikátny identifikátor, na účely resetovania prístupu k účtu a na účely spätného kontaktovania autora fotografie pre účely upresnenia lokácie pozorovania alebo informacii o fotografie.

  Osobné údaje nebudú použité na žiadne marketingové informácie.
  Súhlas s poskytnutím osobných údajov možno odvolať na emailovej adrese: alebo v prípade vytvorenej registrácie zmazaním účtu v administračnom rozhraní iMeteo.sk.

  Súhlasím s tým, aby web iMeteo.sk spracúvaval moje osobné údaje za účelom registrácie, prípadne uvedenia autora fotografie na portáli iMeteo.sk a to za podmienok uvedených vyššie.