Očakávaná hodnota helicity (m2/s2)

Načítavam...
000
003
006
009
012
015
018
021
024
027
030
033
036
039
042
045
048
051
054
057
060
063
066
069
072
075
078
081
084
087
090
093
096
099
102
105
108
111
114
117
120
123
126
129
132
135
138
141
144
147
150
153
156
159
162
165
168
171
174
177
180
183
186
189
192
195
198
201
204
207
210
213
216
219
222
225
228
231
234
237
240
246
252
258
264
270
276
282
288
294
300
306
312
318
324
330
336
342
348
354
360
366
372
378
384

Hodnoty helicity udávajú vlastnosť tekutiny alebo plynu, ktorá reprezentuje schopnosť tiecť ako vývrtka, tj. stáčať sa pri vzostupe. V meteorológii sa dá vypočítať z vertikálneho veterného profilu (hodografu), vektoru pohybu búrky a veľkosti stáčania sa prúdenia - vorticity. Do úvahy sa berú len najnižšie 3 (parameter na našom webe) alebo 1 kilometer troposféry a to vzhľadom na vektor pohybu búrky. V tomto prípade používame parameter SRH (Storm Relative Helicity), čiže helicita vzhľadom na pohyb búrky. Vyjadruje mieru vorticity (stáčavosti prúdenia) rovnobežnej na pohyb búrky a teda tendenciu na rotáciu výstupného prúdu búrky. Pre vznik superciel je najdôležitejší strih vetra v hladine 0 až 6 kilometrov, no SRH indikuje možnosť tvorby tornáda. Čím vyššie sú hodnoty helicity, tým je väčšia pravdepodobnosť výskytu tornáda pri supercele. V našich oblastiach sa za zvýšené hodnoty rátajú čísla nad 150 m2/s2.

Numerický model je aktualizovaný 4x za deň. Vždy v čase od 5:30 do 6:30 SEČ - výstup z 00Z, od 11:30 do 12:30 SEČ - výstup z 06Z, od 17:30 do 18:30 SEČ - výstup z 12Z a od 23:30 do 0:30 SEČ - výstup z 18Z.