Očakávaná hodnota helicity (m2/s2)

Načítavam...
000
006
012
018
024
030
036
042
048
054
060
066
072
078
084
090
096
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
000
006
012
018
024
030
036
042
048
054
060
066
072
078
084
090
096
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
000
006
012
018
024
030
036
042
048
054
060
066
072
078
084
090
096
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
000
006
012
018
024
030
036
042
048
054
060
066
072
078
084
090
096
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
000
006
012
018
024
030
036
042
048
054
060
066
072
078
084
090
096
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384
000
006
012
018
024
030
036
042
048
054
060
066
072
078
084
090
096
102
108
114
120
126
132
138
144
150
156
162
168
174
180
186
192
198
204
210
216
222
228
234
240
252
264
276
288
300
312
324
336
348
360
372
384

Hodnoty helicity udávajú vlastnosť tekutiny alebo plynu, ktorá reprezentuje schopnosť tiecť ako vývrtka, tj. stáčať sa pri vzostupe. V meteorológii sa dá vypočítať z vertikálneho veterného profilu (hodografu), vektoru pohybu búrky a veľkosti stáčania sa prúdenia - vorticity. Do úvahy sa berú len najnižšie 3 (parameter na našom webe) alebo 1 kilometer troposféry a to vzhľadom na vektor pohybu búrky. V tomto prípade používame parameter SRH (Storm Relative Helicity), čiže helicita vzhľadom na pohyb búrky. Vyjadruje mieru vorticity (stáčavosti prúdenia) rovnobežnej na pohyb búrky a teda tendenciu na rotáciu výstupného prúdu búrky. Pre vznik superciel je najdôležitejší strih vetra v hladine 0 až 6 kilometrov, no SRH indikuje možnosť tvorby tornáda. Čím vyššie sú hodnoty helicity, tým je väčšia pravdepodobnosť výskytu tornáda pri supercele. V našich oblastiach sa za zvýšené hodnoty rátajú čísla nad 150 m2/s2.

Numerický model je aktualizovaný 4x za deň. Vždy v čase od 5:30 do 6:30 SEČ - výstup z 00Z, od 11:30 do 12:30 SEČ - výstup z 06Z, od 17:30 do 18:30 SEČ - výstup z 12Z a od 23:30 do 0:30 SEČ - výstup z 18Z.